Ekologické aspekty ku téme PVC
V minulosti i súčasnosti sa viedla i vedie verejná kritická diskusia ku téme PVC. Odporcovia plastov argumentujú predovšetkým nežiadúcimi vplyvmi
na zdravie užívateľov plastov. Vyparovanie vinylchloridu z PVC-U sa však vedecky nepodarilo preukázať. Stabilizátory PVC sú pevné substancie naviazané na štruktúru materiálu, ktoré sa neuvolnia ani ďaľším spracovaním plastu,vplyvom poveternostných podmienok, alebo použitím domácich chemikálií. Čistý vinylchlorid sa v PVC prakticky nevyskytuje. 

Aj v prípade požiaru nereaguje PVC zdraviu škodlivejšie ako napr. lakmi, farbami a požiaruodolnými nátermi ošetrené drevo, kde pri požiari vznikajú takisto dioxíny. Dioxíny vznikajúce pri horení PVC, hrajú s ohľadom na ohrozenie zdravia nevýznamnú úlohu, pretože sa uvoľňujú v malých množstvách a tieto sa viažu na sadze. PVC samé nehorí, je samozhášavé, t.z. horí len v prítomnosti iných zdrojov požiaru. 

Za plastové okná hovoria aj výborné možnosti recyklácie použitých materiálov. To platí pre odpady počas výrobného procesu (plast,hliník,oceľ), ktoré sa bezo zbytku vykupujú, recyklujú a používajú na výrobu ďaľších produktov, ako aj pre materiály, ktoré bude treba recyklovať po ukončení životnosti výplní otvorov. Nakoľko sa jedná o výrobky dlhodobej spotreby, toto obdobie možno očakávať za cca. 10 rokov. Podľa cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR (POH SR), je potrebné za týmto účelom vybudovať účinnú sieť zberných miest, systém zvozu a recyklačnú linku. Funkčné systémy na recykláciu starých PVC - okien sú už v Európe vybudované, napr. v Nemecku je to FREI (Fenster Recycling Initiative). 

Aj vďaka kritickej verejnej rozprave je PVC jedným z najlepšie preskúmaných materiálov. Na základe svojich výborných vlastností, veľmi dobrej spracovateľnosti, cenovej výhodnosti a priaznivej ekologickej bilancii je plastové okno oknom budúcnosti, so stále rastúcim podielom na trhu.