Nadokenné rolety /výroba od leta 2004/: Nadokenné rolety SCHÜCO VarioTop sú kompaktným príslušenstvom ku na- mi vyrábaným oknám. Prinášajú tieto výhody: Účinná ochrana pred slnkom a prehrievaním, vyššia tepelná izolácia, ochrana pred hlukom, ochrana pred vlúpaním, ochrana súkromia, ochrana okien pred nepriaznivými vplyvmi, pri- rodzené vetranie otvormi v lamelách. Sú vhodné pre rekonštrukcie i novo- stavby. Dodávajú a montujú sa spolu s oknom. Stavebnú pripravenosť je po- trebné konzultovať s dodávateľom.

Systémové znaky nadokenných roliet:
Podľa výšky elementu tri rozdielne výš- ky kastlíku 145, 170 a 210 mm. Ko- eficient prestupu tepla kastlíkom je: U=0,6 Wm-2K-1 Vonkajší pohľadový profil kastlíka alternatíve aj v hliníku. Farby kastlíkov a vodiacich profilov je možné pri- spôsobiť ku farbe okenných rámov. Vodiace profily sú odhlučnené šteti- novými, resp. gumenými tesneniami. K dispozícii je aj nosič omietky, resp. zateplenia. Roletové lamely s vetracími otvormi plastové i hliníkové 37 mm v bielom, hnedom, striebornom a bé- žovom vyhotovení. Ovládanie alter- natívne popruhom, kľukou i motoricky. Do kastlíka je možné integrovať aj navíjaciu sieťku proti hmyzu. Šírka kast- líka sa týmto zväčší o 23mm. Pozor, revízna klapka je orientovaná do in- teriéru.

Predokenné rolety:
Predokenné rolety ALUCON sú pred- sadené pred okennou konštrukciou. Sú vhodné pre rekonštrukcie i novostavby. Rolety sa dodávajú a montujú zlášť, buď do vynechaného ozubu v preklade alebo na vrchný rozširovací profil rámu okna. Kastlíky môžu byť zaomietateľné, alebo nezaomietateľné. Ostatné para- metre sú porovnateľné s nadokennými roletami. Revízny kryt je zvonku zospodu kastlíka. Stavebnú pripravenosť je potrebné konzultovať s dodávateľom.