Poradenská činnosť


-poskytuje pre drobných a stredných podnikateľov odborné poradenské služby podľa Vašich požiadaviek.

 Tým našich odborníkov, dokáže vyhotoviť analýzy východiskového stavu. (metóda SWAT). Nájdeme silné a slabé stránky firmy.  Máme skúsenosti s vypracovávaním podnikateľských zámerov akýchkoľvek rozsahov. Na základe analýz Vám pripravíme marketing  na mieru, v ktorom budú zohľadnené špecifiká slovenského a zahraničného trhu pre danú oblasť obchodu resp. podnikateľskú  činnosť. Vaša firma si zaslúži byť o krok vpred a Váš nápad s nami bude úspešný.