Stavebná pripravenosť sekčných brán

 

Brány sa osadzujú na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek.

 

Nutné:

Hotový začistený stavebný otvor, prípadne hotová nosná konštrukcia
Dokončená rovná podlaha
A prívod el. energie do zásuvky 230 V, 50Hz, 6A

 

 

 

 

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

 

Brány sa osádzajú na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek.

potrebný:
- hotový začistený stavebný otvor, prípadne hotová nosná konštrukcia
- dokončená rovná podlaha
- prívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6A

VN - výška nadpražia
B - ostenie

ŠTANDARDNÉ NADPRAŽIE


Štandardný systém s pružinami vpredu.

Nadpražie: min. 250 mm
Ostenie: min. 100 mm

V prípade ručného ovládania môžu brány zasahovať do otvoru
cca 80-150 mm.

ZVÝŠENÉ NADPRAŽIE

 

Nadpražie - vyššie (650 mm a viac).
Nie je možné použiť stropný pohon.

Ostenie:
min. 100 mm (pre ručné ovládanie)
min. 350 mm (s pohonom na hriadeľ)

ZNÍŽENÉ NADPRAŽIE

 

Nízky systém s pružinami vzadu.

Nadpražie:
min. 130 mm (pre ručné ovládanie)
min. 170 mm (so stropným pohonom)

Ostenie: min. 150 mm

V prípade ručného ovládania môžu brány zasahovať do otvoru
cca 80-150 mm.

ULTRA ZNÍŽENÉ NADPRAŽIE

 

Ultra nízky systém s pružinami vzadu.

Nadpražie:
min. 70 mm (pre ručné ovládanie)
min. 110 mm (so stropným pohonom)

Ostenie: min. 150 mm

V prípade ručného ovládania môžu brány zasahovať do otvoru cca 80-150 mm. Pri ovládaní pohonom môžu brány zasahovať do otvoru cca 50-100 mm.