Stavebná pripravenosť sekčných brán

 

Odsuvné brány sa montujú na hotový začistený stavebný otvor, prípadne na hotovú nosnú konštrukciu (zosilnený obvod otvoru).

V garáži je potrebné mať dokončenú rovnú podlahu s maximálnym spádom 0,5 cm/bm a el. prívod 230 V (50Hz, 6A) na pohon ukončený zásuvkou.


Brány sa osádzajú pomocou hmoždiniek a skutiek do steny alebo konštrukcie zosilneného obvodu tesne za otvor z vnútra garáže. Uchytenie pohonu a vodiacich prvkov je vhodné dopredu konzultovať s dodávateľom.

 

 

 

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

 

Brány sa osádzajú na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek.

potrebný:
- hotový začistený stavebný otvor, prípadne hotová nosná konštrukcia
- dokončená rovná podlaha

-spád v dráhe posuvu brány maximálne 0,5 cm / bm
- prívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6A


= priechodzia šírka 

R = rádius (90° až 180°)

= stavebná šírka

OL = ľavé ostrenie

PV = priechodzia výška

OP = pravé ostrenie

SV = stavebná výška

HG = hĺbka garáže

PV = SV - 2 cm

VN = výška nadpražia (min.90 mm) alebo falošný preklad

POHON V NÁDRAŽÍ NAD OTVOROM


Varianta 1 OL/OP = 550/350 mm


 

Detail A, B, C


POHON NA BOČNEJ STENE


Varianta 2 OL/OP = 550/0 mm


 

Varianta 3 OL/OP = 80/0 mmdvojitá závesná dráha + podlahové vedenie pri bočnej stene nie je vhodné pre ručné ovládanie